Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Rezerwacja

Kino

Sala kinowa mieści się w budynku byłej komendantury – wejście boczne, północne. W sezonie turystycznym seanse filmowe odbywają się co pół godziny od 9.00 do 17.00. Po sezonie – na życzenie grup zwiedzających. Wstęp do sali kinowej jest płatny. Koszt seansu w muzealnym kinie wynosi 5 zł od osoby. Dla grup powyżej 10 osób oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za wstęp do kina wynosi 4 zł od osoby.
Wyświetlane są następujące filmy (zestawy po 20–30 min. projekcji):
„Ambulans” – 16 min.
„Konzentrationslager Stutthof bei Danzig” – 30 min.
„Albert Forster” – 25 min.
„Stutthof w kilka dni później” – 19 min.
„Auschwitz” – 25 min.

Wynajęcie przewodnika

Usługa przewodnicka jest płatna. Obowiązuje wcześniejsze, telefoniczne lub pisemne (np. e- mail), zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać: nazwę, adres i numer telefonu podmiotu zamawiającego, ilość osób, godzinę przyjazdu oraz informację w jakim języku grupa ma być oprowadzona. Telefoniczne zamówienie usługi przewodnickiej należy obowiązkowo potwierdzić e-mailem. Brak potwierdzenia daje nam prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Formularz do pobrania:
formularz – *.docx
formularz – *.pdf

Zgłoszenie należy wysłać na adres: boz@stutthof.org
Zgłoszenia wysyłane na inne adresy nie będą przyjmowane.
Numer telefonu 55 247 8359 wew. 216 lub kom. 798 418 024.

Muzeum zwolnione jest z obowiązku rezerwowania przewodnika dla grupy, która spóźni się ponad 30 minut na ustaloną godzinę zwiedzania.

Gdy wcześniej awizowana grupa nie przyjedzie, podmiot zamawiający może być obciążony pełnymi kosztami obsługi przewodnickiej.

Ze względu na specyfikę ekspozycji umieszczonych w niewielkich pomieszczeniach baraków poobozowych, grupa zwiedzających nie powinna przekraczać 40 osób. W związku z tym, gdy danego dnia ilość zgłoszonych grup przekracza możliwości oprowadzenia, Muzeum zaproponuje najbliższy możliwy termin zwiedzania. Na zwiedzanie terenu i ekspozycji Muzeum należy przeznaczyć minimum 2 godziny.

Oprowadzanie przez przewodnika:
Standardowe oprowadzanie trwa około 1,5 godziny:
w języku polskim – cena 90 PLN
w języku angielskim, niemieckim – cena 180 PLN.
Oprowadzanie rozszerzone trwa 2 godziny:
w języku polskim – cena 110 PLN
w języku angielskim, niemieckim – cena 220 PLN.